अ-सक्षम राजश्व अधिकारी,केवल २ वटा शिर्षकमा मात्रै वार्षिक २ करोड बढी राजश्व गुमाउँछ उपमहानगर, अस्तव्यस्त राजश्व शाखा