दुर्व्यसनी हरुलाई नयाँ जिबनको नयाँ पाईला प्रदान गर्दै दाङ स्थित नयाँ पाईला पुन;स्थापना केन्द्र [ सुधार गृह ]