अख्तियार द्वारा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ५ जना बिरुद्द बिशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता