पैसा लिन्छन रसिद दिन्नन, २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएँ रसिद दिएनन-एक नागरिक