दाङमा बाँदर धपाउन गएका एक बृद्दको भिर बाट खसेर मृत्यु