पत्रेखोला ले बगाएर वेपत्ता भएका वि क को शव फेला पर्र्यो