{ बबई गा पा }कुल बहादुर खत्री ज्यु, तपाई चढ्ने गाडी किन बिग्रीन्न? एम्बुलेन्स मात्रै किन बिग्रीन्चन ?