कुल बहादुर खत्री ज्यु तपाई चढ्ने गाडी किन बिग्रीन्न ? एम्बुलेन्स मात्रै किन बिग्रीन्चन ?