सुरु भयो उपमहानगरको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाईएका अवैध घर भत्काउने काम