{ लुम्बीनी प्रदेश } त्यो योद्धा जसले गर्र्यो अ-साधारण लोक कल्याणकारी निर्णय,जुन निर्णयले लुम्बीनी प्रदेशको लोक कल्याणकारी व्यबस्थाको रुप धारण गर्न पुग्यो