अमृतपुर खानेपानीमा असक्षम अध्यक्ष,छताछुल्ल बिकृती, संस्थाको २० लाख बढी रकम अध्यक्ष,कोषाध्यक्ष र सचिवको गोजीमा