प्रचण्ड दाङ आउने भए पछी दाङमा १ सय ७२ मिटर लामो सडक पिच हुने