दाङको शान्तिनगरमा प्रेस सेन्टर नेपालको गाउँकमिटी भंग