राप्ति प्रादेशिक अस्पताल २ सय बेडको बनाउछौं- मुख्यमन्त्री