ढल्ने अवश्थामा तुलसीपुर स्थित कृषी सामग्रीको गोदाम, किसानका लागी ब्यबश्था फेरियो अवश्था फेरिएन