खुलेआम डेट गएको औषधी बेच्दै अस्पताल फार्मेशी, औषधी ऐनमा ५ वर्ष जेल सजाय हुने ब्यबश्था छ