अब सरकारी अस्पतालका डाक्टरले निजि क्लिनिकमा काम गर्न र विज्ञापन गर्न नपाउने