तुलसीपुर क्षेत्रमा गैर कानुनी रुपमा औषधी बेच्ने दुइ मेडिकल बिरुद्द जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा उजुरी