दमका रोगीलाई ५० हजारसम्म औषधी उपचार निशुल्क,यो ब्यबश्था संधै लागु हुन्छ-मंत्री चौधरी