उपभोक्ताकै अनुपश्थितिमा उपभोक्ता दिवस,उपभोक्ता अधिकार स्थापित् गर्ने सवालमा हामी बिग्रेका छौं- खड्का