उपमहानगरका सरकारी बिद्यालय हरु बाट अब गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं-रावत