२ नं का वडा अध्यक्ष लाइ कार्वाहीका लागी उजुरी दिने निर्णय भएको छ- बस्नेत