इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर का हाकिम को फोटो राखेर खोलिएको फेक फेशबुक आइ डी बाट पैसा माग्दै ठग हरु |