हात्ती पाईले रोग बिरुद्दको औषधी खुवाउने अभियान अन्तर्गत अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न |