देशै भरीका चिकित्सक आन्दोलित,OPD बाहेक सबै सेवा सुचारु |राप्ति प्रादेशिक अस्पतालमा पनी आन्दोलनको प्रभाव |