खेलकुदमा स्वस्थ प्रतिस्प्रधा नै खेलकुद बिकास हुनु हो |