मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन नछाप्नु-प्रेसकाउन्सिल नेपाल |