भारतमा प्रहरीले नै हाने मंत्री लाइ गोली, मन्त्रीको निधन