स्कुटी र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किदा स्कुटी चालक घाइते |