तुलसीपुरका मेडिकल ब्यबशायी भागाभाग,औषधी ब्यबश्था विभागले हान्यो मेडिकल हरुमा छापा |