अवैध रुपमा धमाधम क्रसर संचालन,न मापदण्डमा ल्याइए,न अनुगमन हुन्छ न अहिले सम्म कारवाही भयो|