खाद्य व्यवस्था कम्पनीद्वारा ६३ हजार क्विन्टल धान खरिद