बृहत दाङ सिचाइका कर्मचारीहरुले कानुनमा ब्यबश्था नै नभएको सेवा सुविधा लिई रहेको खुलासा |