पर्साको एक उद्योगमा आगलागी हुँदा १३ करोड क्षति भएको अनुमान