प्युठान बाहेक राप्ति क्षेत्रमा नेकपा एमाले कम्जोर हुने प्रक्षेपण |