दाङ क्षेत्र नम्वर ३ को ३०६ मत गणना गर्दाको परिणाम |