बँदेल लाइ थापेको विद्युतीय धरापमा परेका थिए रोशनी र शरद, धराप थाप्ने ४ जना लाइ प्रहरी द्वारा सार्वजनिक|