अतिरिक्त समय दिएर भए पनी जनता लाइ सेवा दिइ रहेका छौ- बुढा