तेक्वान्दो दोजाङ द्वारा खेलाडी हरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान।