राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मे सु दौड, हिराचन्द्र VS इन्द्रजित।