कुनै पनी हालतमा चुन ढुङ्गा उत्खनन् गर्न अनुमती दिन्न-मेयर टिकाराम खडका।