राज्यमन्त्री वली लाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याइयो।