मुख्यमन्त्री को आदेश पछी बिमला वली लाई बुटवल लगीदै।