डाको छोडेर रुदै भने नातीको शव त बुझ्ने हो घरमा किरिया खर्च नै छैन-बाजे,,,,/ टुहुरा हुन-थापा।