वडा नं ३ का ज्येस्ठ नागरिक हरुलाइ वडा कार्यालय बाटै लालन पालन गर्छौँ, मङ्गल बि क।