माओवादी त्यागी सक्यौं।मनोनयन फिर्ता लिएनौ नेता द्वय-डाङ्गी र अधिकारी।