माओवादी केन्द्रको निर्वाचन क्षेत्र स्तरिय बैठक दाङ्गको रगैँचा मा।