दाङ्ग माओवादी ब्यक्तिगत अस्तित्वका लागी परिवारवादमा फस्यो- नेता भिम बहादुर वली।