mcc पास गरे नेपाल अर्को युक्रेन बन्न सक्छ। बिष्लेषक- भिम बहादुर वली