रुदै भने, मेरो बेपत्ता छोराको बारेमा समाचार लेख्दिनुस छोरा भेट्ट्यो भने ५० हजार इनाम दिन्छु